+90 530 128 45 25 | randevu@arifgurpinar.com | UMİ Plaza Kat 1 Daire 2 Osmangazi / Bursa
Yabancı cisim aspirasyonları (YCA) çocukluk döneminde daha çok görülmekle birlikte erişkin yaşta da karşılaşılabilen acillerdendir.
Hayatı tehdit eden komplikasyonlara yol açabilirler. Asemptomatik olabileceği gibi, çok ciddi solunum yolu komplikasyonlarına hatta boğulma ve ölüme neden olabilmektedirler.

Kazara yaralanmalar arasında ölüm nedenlerinde 4. sıradadır. Amerika’da yapılan çalışmalarda 4 yaş altındaki her 100000 popülasyonda 0.5 ölüm nedeni aspirasyondur. Ülkemizde bu tür istatistiki bilgilere ulaşmak zordur. Ancak yapılan bebek ölümlerinin araştırıldığı 378 bebek otopsisinde anoksi en sık ölüm nedeni olarak saptanmış, bunların içinde ikinci sırada yabancı cisim aspirasyonlarının görüldüğü bildirilmiştir. Hastanemiz bölgenin referans hastanesi olduğundan çocuk acil servisine başvuran yılda ortalama 40-50 hastaya yabancı cisim aspirasyonu tanısı konulmaktadır.

Her zaman çok yönlendirici bir hikaye söz konusu olmadığından yabancı cisim aspirasyonun klinik ve radyolojik bulgularının çok iyi bilinmesi tanının erken dönemde konulması açısından oldukça önemlidir. Bronkoskopideki gelişmelere paralel olarak tedavilerinde çok büyük ilerleme olmuş ve mortalite oranları dramatik olarak düşmüştür.

E-bültene abone olun