+90 530 128 45 25 | randevu@arifgurpinar.com | UMİ Plaza Kat 1 Daire 2 Osmangazi / Bursa
Primer hiperaldosteronizm aşırı aldosteronun sürrenal korteksten salgılanması ve plazma renin aktivitesinin (PRA) baskılanması ve de bunun sonucunda da hipertansiyon – hipopotasemi ortaya çıkmasıdır.
Primer Hiperaldosteronizm’in 2 sub-tipi vardır: Aldosteron salgılayan sürrenal korteks adenomu ve idiopatik hiperaldosteronizm… Bunlar tüm olguların yüzde 95’ini oluşturur. Birincisinin tedavisi cerrahi olmasına karşın ikincisinin tedavisi ise medikaldir; cerrahiye cevap vermez. Tüm adenomlar daima unilateraldir ve çoğu ortalama 1,8 cm çapındadır. Klinik özellik olarak 30-60 yaş arası en sık görüldükleri zaman aralığıdır. Erkek/kadın oranı 2/3’tür. Alışıla gelen klinik semptomlar adale zafiyeti, polidipsi, noktüri ve başağrısıdır. Kesin tanı için plazma renin aktivitesi (PRA) ve plazma aldosteron konsantrasyon (PAC) değerleri izlenmelidir.

E-bültene abone olun